chrch-dag


Over de categorie chrch-dag (1)
Ideen bij de uitrol in de gemeente (3)
Tijdens de chrch-dag (2)
Voor de uitrol naar de gemeente / mogelijke vragen beleidsniveau (3)
Aanbieden info voor de 16e sept. (2)
Vragen en opmerking bij het datamodel (2)
chrch-dag tijden (5)
Training 3 - chrch uitrollen in de gemeente (1)
Training 2 - data model en beheer (1)
Training 1 - voorbereidingen (1)