Support


Over de categorie Support (1)
RSS feed synct niet (2)
Privacy "ik ga akkoord" (1)
Voorbeelden van kanaal items - Ruwe data (11)
wachtwoord app voor afschermen ledenlijst (11)
Ledenlijst niet zichtbaar (3)
Verbindingsproblemen? (3)
Veilige verbinding voor fotoalbums (3)
Email aanvraag rechten (2)
Zichtbaarheid gezinsleden (5)
Gegevens inladen vanuit Office 365 (10)
CSV uit andere bron gebruiken voor agenda (diensten) (5)
RSS feed uit Soundcloud (4)
Mailadres adres wordt vervangen bij aanpassen persoon (2)
Collectetegoed bij overlijden? (4)
latency op ledenlijst items / vertraagde foto's scipio integratie (5)
Koppeling Scipio en bestaande ledenlijst (2)
Google Docs spreadsheet op andere plek in app (2)
Voorbeeld rooster google sheets ( 2 ) (27)
Youtube feed niet zichtbaar in app (6)
Kanalen aanmaken in de app. (4)
[opgelost] Onjuiste tijdweergave agenda (2)
Kan geen bank kiezen (3)
Start view leden op de kaart (3)
Weg uit ledenlijst (3)
koppeling met kerkomroep site? (10)
ervaringen met de stabiliteit erg wisselend (10)
Hoe plaats je bestanden? (10)
[opgelost] Tussenvoegsels bij achternaam (5)
Mollie account vraag (9)