automatisch koppelen werkt amper bij gebruikers importeren uit Excel

Er lijkt hier recent iets veranderd. Vroeger hoefde ik maar 2 velden handmatig te koppelen, nu 8 of 9.
Ook wordt mijn kolom getiteld lidstatus nu automatisch gekoppeld aan [Uniek lidkenmerk voor synchronisatie] en niet meer aan mijn metaveld [lidstatus]. Als ik dat niet aanpas gaat het uiteraard flink mis…

Wat zijn nu de default kolomnamen die automatisch gekoppeld worden? Is het mogelijk het template op de website hierop zonodig aan te passen?

2 berichten zijn samengevoegd naar een bestaand topic: Mogelijke downtime en bugs door updates