Ideen bij de uitrol in de gemeente


#1

Gerelateerd aan de volgende aanbeveling van Peter in training 3:
Bij de uitrol is het verstandig om a) een groepje te hebben dat verantwoordelijk is voor de uitrol b) er een groep is die de app test en de app ook draagt en er enthousiast over is. En c) de hele gemeente meerdere keren op verschillende manieren wordt bereikt bij de lancering.

Ik heb op basis van info op de Chrch website, artikelen in de EO Visie, het diaconaal steunpunt GKV en een hoofdstuk in de recent verschenen Gids voor Online communicatie in de kerk eerst ons dagelijks bestuur (beleidsniveau met o.a. 2 ouderlingen en 2 diakenen) voorzichtig gepolst of ik een pilot mocht starten.

Onderdeel van de pliot is naast draagvlak vooral ook de relatie met de ledenadministratie en de website. Uitgangspunt is Single Source of Truth zoveel mogelijk bij ledenadministratie (Scipio Online) en website. Deze voorzichtige aanpak werd mede door de randvoorwaarden boven verwachting snel gekocht.

Het pilotgroepje zal ook eerst het draagvlak moeten onderzoeken en creëren en ik probeer daarbij zowel ouderen maar vooral ook jongeren te betrekken.
Na positieve besluitvorming over het voorstel van het pilotgroepje volgt dan de rest van de implementatie.
Als er andere ideeën over de aanpak zijn hoor ik dat graag de 16e
Bert ten Cate GKv Assen Peelo


#2

Wij zijn momenteel bezig met een soortgelijke uitrol, zitten nu in de fase met een testgroepje. Zij geven allerlei feedback waar wij (of peter) weer mee aan de slag kunnen. December willen we gemeentebreed aftrappen. Daarbij bieden we bij de koffie een app-hulp-service en een fotobooth voor mooie profielfoto’s


#3

Ondertussen zijn we live. Stukje in de nieuwsbrief leverde al veel aanmeldingen op. Daarnaast in de dienst wat aandacht aan besteed en een helpdesk service gegeven bij de koffie. Lijkt erop dat de app goed ontvangen wordt door alle leden.