Samenvoegen account

Bij het samenvoegen van een nieuw account met een bestaande verdwijnt de koppeling met de juiste familiegroep.

Een bericht is samengevoegd in een bestaand topic: Accounts samenvoegen