Vernieuwingen chrch app

Hoe staat het met het updaten van de app? Ik krijg het gevoel dat de ontwikkelingen een beetje stil liggen. Immers het laatste ‘nieuws’ is van januari 2019…: https://chrch.org/updates/
Ook momenteel met alles rondom Corona is een mooie gelegenheid om de gemeente digitaal te informeren!

Ik merk dat veel mensen de Gemeentegids niet kunnen vinden. Buttons op het beginscherm is een stuk overzichtelijker en duidelijker.

Graag julliie reactie. Karen