Voor de uitrol naar de gemeente / mogelijke vragen beleidsniveau


#1

Om “kritische” vragen van besluitvormers voor te zijn hierbij de vragen uit het het boek ‘Gids voor Online communicatie in de kerk’ Eric van den Berg febr. 2017 m.b.t. het gebruik van kerk Apps, zie vorige topic.
In de voorzet van Peter staan gelukkig al veel antwoorden en suggesties, dank! (De Chrch App wordt in het boek trouwens ook al genoemd).

• Willen je leden een app? Of komt het te vroeg?
• Willen jongeren een kerk-app voor kerkdoeleinden gebruiken?
• Welke communicatiebehoefte via de app hebben je leden?
• Welke rol speelt de app tussen andere communicatiemiddelen?
• Welke content willen je kerkleden lezen op een app? Wijkt dit af van je mobiele website en je kerkblad?
• Heb je de content organisatie op orde?
• Hoe groot is het bereik (potentiële gebruikers)?
• Hoe staan de aanstaande app-gebruikers tegenover notificaties (‘pushberichten’)?
• Welke privacy maatregelen vragen je leden? Kan de app dit garanderen?
• Kun je bedenken voor welke externe doeleinden je de app kunt gebruiken?
• Welke alternatieven zijn er voor een integrale kerk-app?
• Welk budget heb je hiervoor? Zijn de kosten per jaar bekend?
• Wat zijn de verwachte opbrengsten via de app?
• Welke ondersteuning geeft de app-leverancier?
• Is er een SLA (service-level agreement) met de leverancier?
• Welke instructie hebben je leden nodig om met de app te werken?
• Wat is de verwachte levensduur van de app?


#2

De ‘Gids voor Online communicatie in de kerk’ is ook als epub te lezen (en ‘gratis’ wanneer je een Kobo plus abo hebt).

@Peter: overigens leuk om te lezen dat chrch.org een app is “die sinds 2016 is ontwikkeld en ontstaan vanuit de Nederlands-Gereformeerde Kerken.” (hoofdstuk 10, pagina 13).:rofl::sunglasses:


#3

Dank @Assenpeelo en @voorstad. Goede tip ook wat betreft Kobo plus. Ja dat klopt niet helemaal, maar ik ben Eric dankbaar dat hij chrch noemt. :slight_smile: