Voorgetoond collectebedrag

Als er meerdere collecten blijven doorlopen laat Chrch bij de volgende keer inloggen bij alle collecten het hoogst gegeven bedrag zien dat de vorige keer gegeven was (dus als verdeling EUR 2/EUR 5/EUR 10 was verdeeld over drie collecten dan wordt de volgende keer EUR 10 getoond bij alle drie de collecten). Dit komt niet echt gebruikersvriendelijk over. Zou mooi zijn als per collecte het juiste bedrag bewaard kan worden - het bedrag dat de laatste keer gegeven is. Op dit moment aarzel ik om deze reden om Chrch bij onze kerkelijke gemeente in gebruik te gaan nemen.

Een bericht is samengevoegd naar een bestaand topic: Geven - Collecte bedrag blijft staan