Vragen en opmerking bij het datamodel


#1

Rechten en niveaus. Niveau 2 Lid krijgt dus de mogelijkheden voor content beheer in kanalen? Achtergrond: het content beheer van een meer statisch omgeving als een website is al moeilijk, laat staan de veel dynamischer omgeving van de chrch app.

Bepaalt alleen de gebruiker wat hij wil zien of kan de ‘organisatie’ bepalen dat bepaalde berichten met elk lid gedeeld moet worden. Bijv. een kort verslag van een gemeentevergadering.
Begrippen: een kring is dus een groep, de kringbijeenkomst een activiteit, en de bijeenkomst op datum x een voltrekking, en het regelden van een bbq door 2 kringleden een taak die (lid gerelateerd zichtbaar is). Idem voor een sooscommissie die voor de jeugd een happenning regelt etc. etc.

Is er een directe relatie tussen voltrekking en agenda of zijn dat twee te beheren zaken?

Een agenda voor een bijeenkomst van een groep deel je via het kanaal van de groep? Idem voor een Bijbelstudie onderwerp voor een bijbelstudievereniging.


#2
  • Plaatsen in een regulier kanaal kan worden opengezet voor leden, per kanaal. Dit werkt hetzelfde als een WhatsApp chat en zou een lagere drempel moeten zijn. Prikbord-kanalen staan altijd open voor plaatsing door leden.
  • Bekijken kan opengezet worden voor niet-leden per kanaal.

Een lid kan alleen notificaties en het tonen op de startpagina aan en uitzetten. Berichten komen wel altijd in de app van een gebruiker terecht, onder kanalen.

Volgens mij zeg je dat goed!

Dit is nu nog los, maar er wordt aan gewerkt om hier één geheel van te maken.

Nee in principe staat dit los van elkaar. Een onderwerp kun je wel delen via een kanaal. Maar een agenda van een groep ziet een lid automatisch, los van een kanaal. Omdat je in die groep zit. Daarnaast zijn er ‘openbare’ voltrekkingen.

Klinkt nog wat ingewikkeld, maar dit krijgt vanzelf een goede vorm.