agenda toegankelijk voor gasten

De agenda is nu alleen zichtbaar voor leden. Is het ook mogelijk deze functie toegankelijk te maken voor gasten.

Bij de meeste kerken staan daar ook alle namen van degenen die een taak/rol hebben in de agenda. Niet erg AVG-proof wanneer je dit open zet.

Maar misschien dat de ontwikkelaars nog iets slims kunnen verzinnen.

dan hierbij de wens om in de admin te kunnen aangeven of de agenda openbaar is of niet (net zoals bij de kanalen)

1 like

Ik zou daar toch iets voorzichtiger mee zijn en dit hooguit mogelijk te laten maken wanneer het om een ICS agenda gaat en niet wanneer het om (ook) een google sheets gebaseerde agenda gaat. Of misschien hebben de dev’s nog betere ideeën.

Deze wens ontstaat doordat veel mensen onze gemeente bezoeken zonder lid te zijn. Voor hen is de agenda prettig en het biedt toegevoegde waarde om de app te gebruiken als ‘gast’.
We horen de vraag ook vaak terug vanuit deze groep.
In onze agenda staan alleen activiteiten die gemeentebreed en toegankelijk zijn. Daarom is AVG eigenlijk niet relevant hierin (in ons geval).

Ik vraag me af in hoeverre gasten van onze eigen gemeente de App zouden gebruiken. De App wordt bij ons (ik kan niet inschatten hoe dit bij andere gemeenten is) vooral door leden gebruikt. Ik zou zelf ook niet spontaan gaan zoeken naar een App van een andere gemeente als ik daar als gast heen zou gaan. In die situatie zou ik sneller de website raadplegen.

Mocht overwogen worden de agenda openbaar toegankelijk te maken, dan zou ik die keuze per kerk instelbaar maken. Een goede optie hierbij lijkt dat hooguit de agendaweergave (1e scherm van de agenda) zichtbaar wordt voor niet leden, maar men niet kan doorklikken naar details. In onze agenda vind ik in de agendaweergave (1e scherm) geen AVG gevoelige informatie terug, maar zodra je een agenda item opent zie je direct veel persoonlijke informatie zoals namen etc. Het zou jammer zijn als dit ‘per ongeluk’ openbaar toegankelijk raakt. Ik zou daar voorzichtig mee zijn.

1 like

Inderdaad zou ook ik niet in de app van die gemeente kijken, maar de website.
Wat je wilt weten is meestal toch vaak: tijd en plaats van de kerkdienst.

Overigens hebben we ‘bij ons’ de kerkgroet achter inlog, en de liturgie in een publiek kanaal gezet.
In de liturgie kunnen datum/tijd en plaats vermeld staan van de dienst.

Publiek kanaal voor liturgie is mede ingegeven doordat sommige gemeenteleden zichzelf uitloggen (al dan niet door energie-instellingen) / apps afsluiten als de apps te veel RAM gebruiken. Voor de kerkradioluisteraars heb je dan een stress-factor minder als ze te allen tijde de dienst kunnen blijven volgen.

Om een idee te geven; op dit ogenblik hebben we 637 leden binnen CHRCH en daarnaast 104 gasten. Deze gasten komen met regelmaat (bijna wekelijks) naar de diensten. Wij willen ook voor hen de app interessant houden. Aangezien de agenda geen AVG info omvat, zou het voor ons wel interessant kunnen zijn om de agenda openbaar te hebben.

Wij hebben ook ongeveer 20% gasten. Hiervoor kennen we het “gastlidmaatschap”. Deze gasten krijgen dan ook de overige informatie omdat we ze “kennen” en kunnen dus ook in de app volledig meedraaien. Misschien een optie om over na te denken.

Zoals aangegeven, de “agenda” functie is onstaaan vanuit een “roosteragenda” met alle namen en taken van gemeenteleden tijdens de dienst. Later is in chrch de optie toegevoegd om ook gewone agenda’s erbij in te lezen (ical). De agenda zomaar openbaar maken is dus geen optie. Wellicht dat er in een toekomstige update iets bedacht kan worden. Ik zal het in ieder geval op de wensenlijst erbij zetten.