[Beantwoord]Kerkselectie via GET parameter

Feature request:

Is het mogelijk om een GET-parameter toe te voegen aan de URL van de chrch api, zodat je de gewenste kerk meteen kunt selecteren?

Dat maakt het eenvoudiger om de chrch api op te nemen in de website van je kerk.

Dit gaan we niet toevoegen, op de todo lijst staat zowieso al een responsive web view voor chrch. Wanneer we hieraan gaan beginnen weten we nog niet.

Maar daarvoor zou het wel fijn zijn dat je eigen kerk al geselecteerd is… Ik hoop dat we dat met de responsive site kunnen meenemen als je 'm embed in je eigen kerk website.