Bestanden via ftp (eigen website)

Op onze website hebben we ftp toegang tot bestanden. Wanneer er in de admin met ftp toegang gegeven kan worden tot de site, zouden we in bestanden deze folders en files gestructureerd kunnen aanbieden, terwijl ze wel weer achter een Login zitten. (in tegenstelling tot RSS)