Bijdragen aan de chrch app

De chrch app is dan wel gratis, maar kan niet bestaan zonder bijdragen. Peter, waar en hoe kunnen wij doneren aan de app?

https://chrch.org/bijdragen/ is alles dat ik kan vinden.

Dank voor de vraag. :slight_smile:

Tot nu toe werkt het zo dat kerken aangeven wat zij eenmalig en jaarlijks willen bijdragen. Dat zetten wij op papier met wat andere afspraken. Zoals:

  • de opzegtermijn (wederzijds);
  • de betalingsvoorwaarden;
  • de garantie dat chrch geupdate blijft worden voor nieuwe versies van Android en iOS;
  • dat de app mijn eigendom blijft, maar de data altijd eigendom van de kerk is en blijft;
  • dat het direct gemeld wordt aan de kerk als er onbevoegde toegang tot de data is ontdekt;

Zodat kerken in ieder geval iets zekerheid van mij krijgen, omdat ze een contract hebben met een bedrijf. Vervolgens maken zij het bedrag over en stuur ik een factuur. Of andersom.

Dit doe ik ook op deze manier omdat ik dan gebruik kan (blijven) maken van bijvoorbeeld zefstandigenaftrek en zakelijke kosten kan maken.