CSV uit andere bron gebruiken voor agenda (diensten)

Wij hebben onze roosters al in een database staan, waar we een CSV bestand met vergelijkbare lay-out als de Google-Docs mee kunnen maken. Deze CSV willen we dan de koppelen. Dat scheelt dubbel werk.
We krijgen echter geen items in de agenda.

Dit is aan @peterarends om te bekijken of dit kan. Voor nu zou je wellicht je rooster uit de database tijdelijk kunnen importeren in google docs (.csv) en dan inlezen in chrch? Dan kun je voor nu in ieder geval vooruit.

Had je mijn mail van 2 april hierover gezien Martjan?

Nu wel, zat in de Spam.

Ik heb het vanavond werkend gekregen met de volgende randvoorwaarden:

  • Aantal kolommen van header moet overeenkomen met die van de data (gelijk aantal komma’s dus)
  • Regeleinden van het bestand moeten Windows-style zijn ( dus)
  • Encoding UTF-8 maken

Bedankt voor het meedenken!