E-mailupdate: Aan de slag met chrch2

Abonnees van de chrch-nieuwsbrief hebben onderstaande mail ontvangen.

Inmiddels maken zo’n 70 kerken en daarmee elke week duizenden gelovigen, verspreid over heel Nederland en verspreid over een divers kerkelijk landschap, gebruik van de chrch app. We zijn dankbaar dat we samen met velen die zich hebben ingezet –bijvoorbeeld de mensen in de community–, deze ontwikkeling hebben kunnen doormaken de afgelopen vijf jaar. We werken zonder winstoogmerk. De app is –net als de kerk– gratis. Een vrijwillige bijdrage om (on)kosten te kunnen betalen en daarmee de continuïteit te kunnen waarborgen wordt zeer gewaardeerd.
In deze update willen we je graag informeren over de laatste ontwikkelingen.

Update chrch app

Vorige maand is een grote update van de app afgerond. Omdat de update van de app flink wat werk was, is door het bestuur van stichting chrch besloten om dit deels een betaalde opdracht te laten zijn. We hebben dit kunnen betalen uit de inkomsten van de vrijwillige bijdragen.

Naast dat chrch grotendeels opnieuw is opgebouwd en veel bugs zijn opgelost, zijn de grootste toevoegingen het groepenonderdeel en het kunnen reageren op reacties. De groepen geven flexibel en afgeschermd gedeelte en de reacties op reacties zorgen voor meer interactiviteit tussen de leden.

In de documentatie kun je meer lezen over groepen en over de reacties op reacties.

Inmiddels is 98% van de gebruikers al over op chrch2, dus het is nu een goed moment om de nieuwe onderdelen zichtbaar te maken via de admin als je chrch al gebruikt in jullie gemeente. chrch1 zal begin juli niet meer werken.

Strippenkaart

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat niet iedereen ondersteuning/communicatie via de community voldoende vindt, dat sommige gemeentes willen betalen voor de ontwikkeling van bepaalde functionaliteiten en dat de ontwikkeling grotendeels gebaseerd op vrijwillige basis niet altijd even snel gaat.

Als je gemeente meer ondersteuning wenst bij de inrichting of het beheer van chrch en/of wilt bijdragen aan verdere (in overleg specifieke) ontwikkelingen in chrch, is er de mogelijkheid om een ‘strippenkaart’ te kopen. Deze kaart geeft recht op persoonlijke ondersteuning. Deze strippenkaart en de verdere invulling hiervan wordt verzorgd door Peter Arends / pear. Meer informatie en inschrijving.