gemeentelid geaccepteerd, maar kan app niet gebruiken

Echtpaar heeft ieder op eigen mobiel de app geïnstalleerd, beiden zijn geaccepteerd door administrator.
Maar mevrouw kan app niet openen, inloggen lukt niet.
Heb eea al uitgeprobeerd, o.a. door wijzigen van haar ww in admin omgeving( dacht aan vergeten ww), maar ook dit werkte niet. Kan eea komen doordat echtpaar beiden zelfde e-mail adres gebruiken??
Dit is nl het enige wat ik nu zelf nog kan bedenken. Hoe los ik dit dan op, zodat beiden op eigen telefoon de app kunnen gebruiken? Groeten Ingeborg

@Kerk_Hekelingen Heb met hetzelfde issue te maken gehad. Mogelijke oplossingen: 1. ieder een eigen uniek e-mail adres gebruiken. 2. Eén account gebruiken en 2 maal laten inloggen.

Wanneer je voor optie 2 gaat, is het onduidelijk wie wie is. Ik zou alleen voor de optie “uniek emailadres” gaan.

Bedankt, ik heb e-mail adres in admin gewijzigd in een uniek e-mail adres.
Dat wordt ws dus nu voor mij de grootste uitdaging, de meeste gemeenteleden hebben eenzelfde e-mail adres…puntje van aandacht dus voor ons. Maar nu weet ik het!