Geven - Collecte bedrag blijft staan

Vanuit de gemeente krijgen wij enkele opmerkingen / klachten dat bij het opnieuw openen van de app of bij de eerst volgende collecte het voorgaande bedrag bij alle collectes automatisch ingevuld staat. Omdat het laatst gegeven bedrag bij alle collectes komt te staan, wordt dit als onhandig ervaren. Is hier iets aan te doen? Alvast bedankt.

1 like

Ik vind het wel prettig, weet niet hoe anderen hierover denken?

Wij hebben maar 1 collecte per keer, en vinden het prettig dat het vorige bedrag blijft staan.

Kan me voorstellen dat bij meerdere verschillende collectes het minder prettig is dat alleen het laatste bedrag overal staat.

Maar goed, van mij mag het zo blijven.

Ja bij een of twee collectes per keer / week is het juist handig, maar wij hebben meerdere per keer en daarnaast ook nog fondsen. Indien er een mogelijkheid is om bijv. voorgaande bedrag terug te laten komen bij dezelfde collecte zou dit ook prima werken.

Voor ervaren smartphone/app gebruikers is het niet zo’n probleem om wat getallen aan te passen. Maar bij minder ervaren gebruikers heeft men niet gelijk door dat andere collectes ook een bedrag bevatten.

Ik constateer hetzelfde issue: als er meerdere collecten blijven doorlopen laat Chrch bij de volgende keer inloggen bij alle collecten het hoogst gegeven bedrag zien dat de vorige keer gegeven was (dus als verdeling EUR 2/5/10 was verdeeld over drie collecten dan wordt de volgende keer EUR 10 getoond bij alle drie de collecten). Dit komt niet echt gebruikersvriendelijk over. Zou mooi zijn als per collecte het juiste bedrag bewaard kan worden.

Als er meerdere collecten blijven doorlopen laat Chrch bij de volgende keer inloggen bij alle collecten het hoogst gegeven bedrag zien dat de vorige keer gegeven was (dus als verdeling EUR 2/EUR 5/EUR 10 was verdeeld over drie collecten dan wordt de volgende keer EUR 10 getoond bij alle drie de collecten). Dit komt niet echt gebruikersvriendelijk over. Zou mooi zijn als per collecte het juiste bedrag bewaard kan worden - het bedrag dat de laatste keer gegeven is. Op dit moment aarzel ik om deze reden om Chrch bij onze kerkelijke gemeente in gebruik te gaan nemen.