invoeren pas-geboren leden: 2 vragen

Hoi Peter,

  1. Bij het handmatig invoeren van geboortejaar wordt 2018 niet geaccepteerd :wink: Ook bij importeren vanuit csv komt een geboortedatum uit 2018 niet door…
  2. Het lijkt steeds nodig om bij het invoeren van wijzigingen bij 1 gezinslid vanuit csv alle gezinsleden opnieuw te importeren: doe ik dat niet dat blijft de import hangen… Dit levert onnodig extra werk en kans op fouten op…Is het mogelijk om het zo te maken dat alleen de gewijzigde gezinsleden in de geïmporteerde csv hoeven te staan?

Hartelijke groet,

Remco

Dank voor je bericht @strijdros. Geboortejaar ga ik uiteraard toevoegen. :stuck_out_tongue: Wat 2. betreft is dat mogelijk, alleen dat maakt het gecompliceerder vanwege de gezinsvolgorde. Als er geen kolom voor de gezinsvolgorde is, wordt de volgorde in de sheet aangehouden. Als die volgorde er niet is, dan moet ik daaromheen programmeren. :slight_smile: Hoe vaak loop je hier tegenaan en hoeveel extra tijd kost het je?

Dank voor de uitleg. Is het dan mogelijk om als de kolom gezinsvolgorde wel bestaat en volledig is ingevuld, dat dan alleen de gewijzigde en nieuwe gezinsleden in de lijst hoeven te staan?
Eerlijk gezegd vul ik nu altijd de kolom gezinsvolgorde in en gebruik de feature van de sheetvolgorde niet meer.

Omdat ik nieuwe leden al toevoeg in de app ook als alle lidgegevens nog niet bekend zijn (vanwege de populariteit van de app wordt het erg op prijs gesteld dat ik het snel doe :wink: ) moet ik alles per nieuw lid een paar keer updaten.
Dat betekent de gegevens van alle gezinsleden uit de txt-export van Conscribo vissen, inlezen in Excel, wat handmatige manipulaties mbt geboortenaam en gezinsvolgorde, en inlezen in admin.
Het gaat best vlot, maar snel routinematig werk leidt al gauw tot onnodige foutjes die je dan weer moet herstellen etc…

Ik schat dat een aanpassing mijn import-tijd typisch terugbrengt van 5 min naar 2 min oid.