koppeling collecte naar "vreemd" rekeningnummer

wij "kerken"zo nu en dan met een andere kerk, en zo nu en dan moet de opbrengst van een collecte naar de andere kerk , is daar een slimme koppeling voor ( of heeft iemand hier al ervaring mee), wat we nu doen, is door "doel"naam filrteren en dan overmaken naar andere kerk, maar zou mooi zijn als dit te automatiseren is ( en natuurlijk de andere kerk in de CHRCH community te krijgen ;D)

dank peter

Automatiseren zal lastig gaan, het tegoed wat je stort is gelijk in bezit van je eigen kerk. De verdeling van de collectedoelen doe je dus eigenlijk achteraf (Vergelijkbaar met collectemunten…), het lijkt me behoorlijk wat overhead geven als je kerk bij elke externe collecte een overboeking naar een andere kerk moet doen.