Mutatie export geeft wit scherm

Bij het klikken op exporteer mutaties opent deze link naar een witte pagina: https://api.chrch.org/api/v2/users/mutations?s=<292 karakters api key?>
Bij export users werkt een vergelijkbare link wel (enige verschil is endpoint …/users/export vs …/users/mutations)

Ik heb in het verleden een metaveld toegevoegd en later weer verwijderd. Ook als ik deze weer toe voeg werkt de export niet. Daarnaast zie ik de meest recente mutaties wel op de hoofdpagina van het dashboard (maar daar staat bij de wijzigingen niet om welk veld het gaat, wat bij rechtenwijzigingen en wijzigingen van gast naar lid niet super duidelijk is)

@matthijsvdmeulen ik geef toe dat het niet superduidelijk is, maar die mutaties werken alleen als je een uniek ledenkenmerk bij een gebruiker hebt ingevuld (al dan niet met behulp van een import). De achterliggende gedachte is dat een mutatie altijd gekoppeld is aan een uniek kenmerk omdat je anders niet kunt im-/exporteren (synchroniseren).

1 like

Duidelijk!, uiteindelijk vormt dat dus geen probleem als we eenmaal een ledenimport hebben gehad. Hopelijk is het door deze thread voor anderen makkelijker te achterhalen waarom hun exports niet werken :slight_smile:

1 like