Opruimen en backup

Over het opruimen van bestanden zijn al meer vragen gesteld, nog niet over het terugkrijgen van een per ongeluk verwijderd kanaal en de daarbij behorende data. Heeft iemand hier al eens over nagedacht, misschien al een oplossing? Te denken valt aan eigen verantwoordelijkheid, dat kan voor onze gebruikers die zijn te exporteren en importeren. Wat te doen met een gewoon kanaal waar veel tekst in staat die misschien wel gearchiveerd moet worden?