Overhevelen collecte saldo naar gezinsleden

Als ik het goed heb, is een collectesaldo persoonsgebonden.

Binnen een gezin zou het handig zijn wanneer het saldo voor het hele gezin te gebruiken is (optioneel, want kan ook bezwaarlijk zijn) ofwel dat een deel van het saldo overgeheveld kan worden naar een gezinslid (dit laatste lijkt me het veiligst).

Er hoeft dan maar één gezinslid een saldo op te waarderen, voor het hele gezin.

(Vergelijk collectebonnen: gezinshoofd schaft ze aan en deelt er zondags van uit aan de gezinsleden.)

1 like

Dat is goed idee. Staat op de lijst.