Overzicht giften aan collectes in app

Er zijn al een aantal mensen in onze gemeente die met hetzelfde issue kwamen: ze wisten niet zeker of ze al geld hadden gegeven bij een collecte.

Op dit moment is de flow alsvolgt: je stelt een bedrag in, druk op de volgende knop en vervolgens op ‘Oké!’ knop. Je hebt dan een gift gedaan aan de collecte alleen je krijgt daar geen feedback van enkel dat het tegoed lager is.

Is het een idee om in het ‘Geven’ scherm onderaan een lijstje te maken met de giften per datum/collecte?

Krijgen de gebruikers geen pop-up in hun scherm met een “bedankt” en wat ze gegeven hebben?

Ja, dat klopt, die melding krijg je wel, maar daarna staat er weer gewoon hetzelfde scherm als daarvoor. Je kunt dan niet zien wat je en of je al aan die collecte gegeven hebt.