Overzicht voor beheerder van komende collectes

Ik zou graag als beheerder een overzicht willen hebben over de komende collectes, in een soort van tijdlijn. Door het huidige overzicht kan ik niet goed achterhalen of ik alle komende collectes wel goed heb ingevuld, of dat ik per ongeluk een collecte vergeten ben. Dit is dan pas te merken op de zondag zelf.

1 like

Helemaal eens. Goed idee. Nog beter zou zijn het hele collectesysteem op de schop te gooien en te verwerken in een Excel sheet. Waarin je veel sneller aanpassingen kunt doen en die ook kunt doorkopieren. Wel vermoed ik dat dit wellicht ingewikkeld is omdat collectebestemmingen en daaraan gekoppelde giften duurzaam zijn en traceerbaar moeten blijven.

Alles kan altijd beter, wij zouden wel een koppeling willen zien tussen het Excel agenda blad en de collectes. Wat we ook missen is een ‘ondertitel’ een aanduiding bij een bijzondere collecte zonder dat er nieuwe doelen moeten worden aangemaakt.

Gebruiken jullie allemaal de Google-sheet voor de agenda? Er is een (ongedocumenteerde?) mogelijkheid om collectes automatisch over te nemen uit die sheet. De koppeling kan geen collectes verwijderen, maar dus wel toevoegen. Als dat helpt, kan ik even omschrijven hoe het in zijn werk gaat.

Wij gebruiken die wel ja, zou in ieder geval al een overzicht geven van de collectes. Alleen gaat dat niet conflicteren met bestaande collectes?

@peterarends wij gebruiken ook een google-sheet voor de agenda, daar staan de collecten al in vermeld. Overnemen zou dus wel handig zijn maar we zijn meer gebaat bij wijzigingen aanbrengen.
Dus als er niet kan worden weggelaten heeft dat niet zoveel zin.

Wij gebruiken ook de google sheet. De omschrijving hoe hier een koppeling gemaakt kan worden is dan ook welkom.