Privacy toestemming ja of nee?

Wij hebben nog een probleem of leden nu wel of niet een toestemming moeten geven om opgenomen te zijn in de app.
Dit weekend las ik info over de Scipio app. Zij hebben dezelfde functionaliteit als CHRCH. Dwz alleen voor leden, beveiligd met een wachtwoord en de mogelijkheid je "onzichtbaar " te maken voor anderen. Zij zeggen nu Wij zijn AVG-proof.
Als je de privacy statement leest van andere kerken die Scipio gebruiken verwijzen ze naar de 6e regel van AVG nl het gerechtvaardig belang en vragen niet naar toestemming.
Ben benieuwd of anderen hier ook mee worstelen, want het verkrijgen van toestemming lijkt mij een nogal arbeidsintensief proces, met name t.a.v. leden die geen (bekend) emailadres hebben.

Heb je dit topic al gelezen?

Ja dat heb ik maar beantwoordt niet mijn vraag.

Wij hebben het opgenomen in onze algemene privacyverklaring. Want dit geldt natuurlijk niet alleen voor chrch, maar voor alle (digitale) plekken waar persoonsgegevens opgeslagen worden. Iedereen die zich aanmeldt geeft dan ook toestemming hiervoor. Alle bestaande leden hebben we (bij invoering van de AVG) hierop gewezen. Volgens mij hebben we daarmee in ieder geval volgens de geest van de wet goed gehandeld.

Off topic: als ik zie hoe kerken nu hun volledige diensten volledig openbaar op YouTube uitzenden, heb ik daar zo mijn AVG vraagtekens bij.

Wij hebben. In de privacy verklaring van onze kerk opgenomen dat wij persoonsgegevens behandelen onder het mom van gerechtvaardigd doel: namelijk gemeente zijn met elkaar. Daarnaast kan iedereen opt-outen als ze bezwaar hebben.

Dank Jasper. Ik ben dezelfde mening toegedaan, maar ik ontmoet nogal wat twijfelaars die denken. Teneinde de acceptatie van de app niet te frustreren, hebben toch besproken expliciete toestemming te vragen voor opname in de app. Jammer, veel extra werk.