Promoten Chrch App bij kerkzijnonline avonden


#1

Kerkzijnonline.nl organiseert op 30 okt in Rotterdam en 21 nov in Zwolle inspiratieavonden. Op hun site staat nu ook een artikel over de chrch app: https://kerkzijnonline.nl/app-chrch/
Zowel de avonden zelf alsook het kunnen reageren op het artikel bieden promotiemogelijkheden voor de app door concrete ervaringen te delen. @voorstad en anderen


#2

Iemand van onze kerk presenteert over social media. Wellicht dat de app later een onderwerp op een volgende kerkzjinonline-avond wordt. Groeten, Harmen (uit het artikel)