Relatie Chrch / GIVt App

@peterarends is er al iets te vertellen over de kennelijk in ontwikkeling zijnde relatie tussen Chrch en de Givt App m.b.t. geef mogelijkheden.

edit: Afbeelding weggehaald ivm zichtbaarheid key

@Assenpeelo In plaats van Mollie kan Givt gebruikt worden voor het opwaarderen van je tegoed. Dit is in ontwikkeling. Interesse?

@peterarends Onze diaconie gaat mogelijk een afweging maken tussen geven met Chrch en GIvt. en dan ligt de focus voor Chrch op communicatie / informatie. Chrch zelf staat niet ter discussie. Dus interesse ja maar dan graag info over wat de relatie meer inhoudt dan opwaarderen.

Wat zijn de afwegingen tussen chrch/mollie en givt? En is het niet naast elkaar te gebruiken?

Zelf willen we niet van chrch af, maar voor incidentele bezoekers die al wel givt hebben… misschien wel een optie.

@voorstad GIVt en Church/Mollie zijn andere werelden. De GIVt organisatie stelt op basis van je collecterooster steeds op afstand de tokens aan de collecte zakken in. Een gebruiker met GIVt kan alleen geven als de kerk ook GIVt heeft. Ook de financiele info naar is anders. Zo te zien aan het instellingen / betalingen scherm van Chrch wordt er mogelijk een link gelegd naar de tokens op de collectezak.
Naast elkaar zou kunnen maar lijkt me niet optimaal. Daarnaast speelt het kostenplaatje mee, GIVt is niet goedkoop en dat zou je volgens hen eruit halen als er meer mee doen, zie https://www.givtapp.net/

@voorstad @peterarends Tussen de kerken die Givt op givtapp.net laat zien staan heel wat kerken die ook op Chrch te vinden zijn
Mogelijk kunnen die wat afwegingen inbrengen. Samenwerking lijkt me ook uit Chrch oogpunt een slimme zet.

image

Ook onze gemeente maakt gebruik van Givt, dus voor een koppeling bestaat wel interesse.

Vriendelijke groet,
Guido van Harten

Ik heb begrepen dat ook wij als kerk na de zomervakantie gebruik willen gaan maken van de GIVt app. Dus een koppeling met de chrch app zou zeer wenselijk zijn.

Succes harde werkers,

Marco.