Reminders: gaan die ook naar mensen die de chrch app niet gebruiken?

Reminders: gaan die ook naar mensen die de chrch app niet gebruiken? Dus als naam in het rooster overeenkomt met een naam in het ledenbestand, en er is een mailadres bekend, gaat er dan een reminder uit?
Hoop dat iemand het weer!

Ja dan worden e-mailreminders ook verstuurd. Voorwaarden voor versturen zijn:

  • minimaal lid, niveau gast krijgt geen reminder;
  • heeft niet aangegeven geen reminders te willen ontvangen;
  • e-mailadres moet bekend zijn;
  • volledige voor- en achternaam met tussenvoegsels moeten letterlijk maar hoofdletterongevoelig matchen.
1 like