Samenvoegen gebruiker

Een gast heeft zich aangemeld om te kunnen geven bij collectes.
Later is hij als lid binnen gekomen en door mij aangemaakt als gebruiker, ik wist toen nog niet dat hij als gebruiker al bestond.
Nu wil ik die 2 gebruikers samenvoegen, wordt dan het tegoed behouden?

In principe wordt het tegoed behouden. Dit werkt alleen als het gastaccount met tegoed wel geactiveerd is (dat is deze, anders zou ie geen tegoed kunnen hebben) en het gebruikersaccount waarmee je samenvoegt nog niet geactiveerd is.