Toevoegen algemene mailadressen

Is het ook mogelijk om algemene mailadressen van het beamteam of het kerkblad toe te voegen aan de ledenlijst? Dat lijkt mij handig. Ik heb het geprobeerd, maar ze kwamen niet tevoorschijn. Of kan ik dat op een andere manier doen?

Hallo Corien,

Voor algemene gegevens is het onderdeel ‘gemeentegids’ in de chrch app aanwezig, te vinden onder ‘Meer…’

Dit onderdeel is te vullen in de chrch admin, onder “Instellingen > Overige:”, onderdeel “Gids”.

1 like