Toevoegen ondersteuning Stripe

Wij zijn overgestapt van Mollie als PSP naar Stripe, is het mogelijk dat jullie onderzoeken of het koppelen van Stripe heel ingewikkeld is om als feature aan de app toe te voegen?

De Stripe-api staat bekend als eenvoudig te koppelen, al heb ik dat nog nooit gedaan. Ik ga het onderzoeken.

Vraag aan iedereen: is er interesse in een koppeling met Stripe?

Vraag aan @cgderots: heb je gelegenheid om kort toe te lichten waarom het voor andere chrchers goed zou zijn om over te stappen?

1 like