Upload ledengegevens niet volledig

Probleem: de (eerste) ledengegevens zijn ingebracht op 13 sept. bij de eerste upload op 10 okt met uit de ledenadministratie zijn de mutaties / uitschrijven m.b.t. de naar een andere plaatselijke gemeente vertrokken personen - die op hetzelfde adres zijn blijven wonen - niet verwerkt .
Daarnaast is ook een overlijden niet goed doorgekomen, staat nog wel in de admin met mutatie op 13 sept maar gellukkig niet in de App zelf.
De overige wijzigingen van nieuwe leden, geboorte, adreswijziging en vertrek naar een andere gemeente met wel een adreswijziging zijn wel goed verwerkt.

Leden moeten handmatig verwijderd worden. Gegevens worden bijgewerkt op basis van een uniek lidkenmerk. Als er een rij ontbreekt in het bestand, wordt deze niet automatisch verwijderd. Dit werkt zo omdat je ook een selectie of een compleet nieuw bestand moet kunnen toevoegen zonder dat andere leden verwijderd worden. Verklaart dit het of bedoel je iets anders?

Verklaart een deel want:
• Overleden persoon uit eerste upload staat nog wel bij de admin gebruikers maar niet in de App
• Vertrokken persoon uit de eerste upload die verhuisd is naar een andere plaats staat wel bij de admin gebruikers en niet in de App.

Alle andere personen die vertrokken zijn maar wel op hetzelfde adres zijn blijven wonen staan inderdaad volgens bovenstaand principe dus nog zowel bij de admin gebruikers en ook in de App.

Alhoewel ik het aan de ene kant jammer vind dat ik dan in twee databases moet muteren is de andere (zeer positieve) kant dat personen zelf mutaties aan kunnen brengen in NAW gegevens die via de mutatielijst – gecontroleerd – in de ledenadministratie kunnen worden verwerkt.