Vragen om vijwilligers via app

In onze basisschool app wordt af en toe gevraagd om ouders die rijden, er wordt dan een aanmeld linkje opengezet voor eenmalig zeg 6 ouders of zoiets. Je ziet deze langzaam vollopen tot 6 van de 6…

We zouden het handig vinden zoiets af en toe ook via de Chrch app te doen!

1 like