Weeknummers en ISO-8601

chrch had een eigen implementatie van weeknummers. Dat heeft in het verleden voor een aantal bugs gezorgd. Door over te stappen op een standaard, hoop ik dat de bugs niet meer actueel zijn.

Je vindt op Weeknummer - Wikipedia meer informatie. Je kunt nu wel wat vreemde situaties krijgen:

Het systeem van weeknummers volgens ISO 8601 leidt ertoe dat sommige dagen van een jaar gerekend worden tot een week van het voorgaande of het volgende jaar. Zo kunnen 29, 30 en 31 december van een jaar vallen in week 1 van het erop volgende jaar, en kunnen 1, 2 en 3 januari van een jaar vallen in week 52 of week 53 van het eraan voorafgaande jaar.

Maar het is wel consistent.

Er is een afwijking: weken blijven op zondag beginnen binnen chrch zodat de collecte de rest van de week zichtbaar is.

Hiermee zou ook Weeknummers collecten kloppen niet opgelost moeten zijn.

Top. Ik zie ook in de admin dat de boel nu in de juiste week staat. Op *.chrch.app (nieuwe web omgevingen) zie ik wel bij de huidige week het volgende staan: Week van 22 februari
Aangezien zondag op maandag valt, had hier dan geen ‘week van 21 februari’ moeten staan?
image

Dit doe ik voor mensen die niet weten dat binnen chrch de week op zondag begint, 21 kan voor verwarring zorgen dacht ik. De week van 22 februari klopt als de week op maan- of zondag begint, 21 alleen als deze op zondag begint.

Case: Op zondag 21 februari wordt 400 gegeven door gemeenteleden aan een specifiek doel.
Wordt dit bedrag dan ‘geteld’ bij de opbrengsten ‘week vaan 22 februari’ of bij de opbrengsten van ‘week van 15 februari’? Als collectedoelen in de App van zondag t/m zaterdag lopen, dan dienen ook de overzichten in de admin omgeving van zondag t/m zaterdag te lopen, en dus ook ‘week van 21 februari’ te vermelden… Om dit te verduidelijken zou je de tekst kunnen aanpassen in: ‘Week vanaf 21 februari’. Ik denk dat iedere beheerder die iets met financiën in de chrch App doet goed moet beseffen dat de weken in chrch van zondag t/m zaterdag lopen… Door dit ook in de Admin zo te vermelden, en dan ‘vanaf’ in plaats van ‘week van’ wordt dit onderstreept. Maar, mijn vraag is denk ik beantwoord en ik denk dat de giften van zondag 21 februari gewoon geteld worden bij de ‘week van 22 februari’ en daarmee technisch in orde. Als de rest het zo duidelijk vind…