Samenvoegen accounts mist PE en lidstatus

Ik wilde dit bericht onder ‘bugs’ plaatsen, maar je hebt een eerdere melding over dit onderwerp hierheen ‘gedelegeerd’ dus vandaar op deze plaats.

Het samenvoegen van een nieuw account aan een bestaand niet geregistreerd account (zoals gebruikelijk) werkt niet meer goed.
Voorzover ik nu kan zien:

 • zijn er 5 lege familiegroepen aangemaakt (misschien komt dit ergens anders door… maar het valt me op)
 • Is het account wel samengevoegd met het bestaande account, maar

  Het account is niet toegevoegd aan de oorspronkelijke familiegroep
  Het oorspronkelijke account is wel netjes verwijderd (samenvoeging lijkt voor dat stuk gelukt te zijn)
  Het account heeft niet de status ‘lid’ gekregen.

Ik zie dat er in de admin omgeving een rechtenniveau is bijgekomen, of daar wordt mogelijk aan ‘gewerkt’: Kanalenredacteur (ook waar leden niet kunnen bijdragen)
Misschien komt de storing hier vandaan?

Het betreft lid id 49500
Had toegevoegd moeten worden aan fanmiliegroep 2702 (niet gebeurd)

Misschien kun je achterhalen waar de gezindgroepen 3503, 4386, 5341, 6532 en 10453 vandaan komen? (ze zijn leeg).

Als je meer info nodig hebt hoor ik het graag. Ik laat het account even een dagje zo staan… maar wil deze later wel graag in de familiegroep zetten en rechten als lid geven. Om gelegenheid tot storingszoeken te geven doe ik nu even niks.

Dit is wel een nieuwe en mag zijn eigen plekje. :slight_smile:

Dit zijn oude groepen (zie ook lage id’s) en zijn onlangs niet bewerkt, dus denk dat het er los van staat.

Ik zie zo niet wat dit veroorzaakt heeft. Je weet zeker dat dit niet zo werkte al? Hij neemt namelijk de gegevens over van het nieuwe gastaccount als die wordt samengevoegd met het bestaande lidaccount. Als het nieuwe account op gast staat en geen groep heeft, werd dit overschreven bij het bestaande account. Ik begrijp dat dit niet wenselijk is, dus pas ik het aan, maar ik zie zo niet in de code/updates hoe het eerst anders was.

Oké

In elk geval was de groep leeg, en bevond de persoon waarmee ik wilde samenvoegen zich wel degelijk in een groep (bij ons zit iedereen in een familiegroep) en dat was na het samenvoegen verdwenen. Op jouw vraag hoe het eerst was durf ik wel met vrij grote stelligheid te zeggen dat dit als volgt was:

 • Nieuwe account = nieuw geregistreerd account met gastrechten en bevestig mailadres
 • Bestaande account = bestaand account met rechten als lid, maar een niet bevestigd mailadres
 • Bij samenvoegen van het nieuwe account met het bestaande account werden alle velden samengevoegd, waarbij:

Lege velden van nieuwe account werden aangevuld met data vanuit het bestaande account
Ingevulde velden in het nieuwe account gerespecteerd bleven (data vanuit bestaande account kwam te vervallen)
Met die uitzondering voor het volgende veld:
→ Rechten… als het bestaande account lidrechten had, en het nieuwe account nog gast was… kreeg het nieuwe account de rechten als lid toegekend
→ ‘misschien waren er nog meer uitzonderingen, dat heb ik niet scherp’

Maar zo werkte het vandaag dus niet meer.